เบอร์โทรศัพท์ 056-411 999
ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 1, ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท, 17150, Thailand